Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Publicaties

De heropening van de spoorlijn Nijmegen – Kleve is diverse malen onderzocht, waarbij de haalbaarheid keer op keer is aangetoond. Op deze pagina treft u alle onderzoeken op datum gedocumenteerd aan.

Nieuws op VIEV.eu

by A Goeman 0 comments
Project Keizerlijn wordt uitgevoerd door de Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer, afgekort VIEV. Op de website van VIEV is naast het nieuws over de Keizerlijn meer informatie te vinden over grensoverschrijdend vervoer en de verenigingsactiviteiten. Bezoek VIEV.eu voor meer informatie! Read more!

Tussen Spoorfietsen en Luchtfietsen.

by A Goeman 0 comments
Een kritische beschouwing van het debat rond de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve. Download het rapport. (PDF) In deze casestudy wordt de besluitvorming rond de reactivering van de spoorlijn Nijmegen–Kleve tussen 2008 (classificatie van reactivering als prioriteitsproject in het Euregionaal mobiliteitsplan6) en heden kritisch tegen het licht gehouden. Allereerst wordt ingegaan op het belang van de verbinding voor de Euregio. Vervolgens worden de huidige stand van zaken en de achtergrond van de plannen onderzocht. Ten derde staat een oriëntatie op verschillende alternatieven voor de reactivering centraal. Tot slot gaat men in op genomen besluiten en ingenomen standpunten. Na deze uiteenzetting ontstaat een kritisch beeld van de besluitvorming met een scherpe Nederlands-Duitse tegenstelling. Read more!

Projectplan Keizerlijn

by A Goeman 0 comments
Download hier het projectplan voor de Keizerlijn: Projectplan Keizerlijn – maart 2014 (PDF) Read more!

Stadsregio: Beslisdocument Nijmegen – Kleve

by A Goeman 0 comments
In het Bestuurlijk Overleg van 30 augustus 2013 is besloten tot het opstellen van een beslisdocument met betrekking tot het dossier Nijmegen – Kleve. In dit document wordt toegewerkt naar een aantal conclusies over de spoorlijn. De conclusies uit het BO worden voorgelegd aan de Stadsregioraad. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, indien gewenst, voor de afzonderlijke gemeenten het beslisdocument voor te leggen aan de eigen gemeenteraden. Dit beslisdocument kent als bijlage het opgestelde position paper, dat door de direct betrokken bestuurders van de gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Kranenburg en Kleve en de Stadsregio Arnhem Nijmegen is besproken. Download hier het document: Beslisdocument Stadsregio – oktober 2013 (PDF) Read more!

Second opinion ‘Quickscan kostenraming Sintropher’

by A Goeman 0 comments
ARCADIS Nederland BV is gevraagd de kwaliteit van de beschikbare kostenramingen van Sintropher middels een second opinion inzichtelijk te maken. Download hier het verslag: Kostenraming Arcadis – augustus 2011 Read more!

Review afwegingen en bestuurlijke keuzen, Sintropher

by A Goeman 0 comments
Download het document: 21-3-2011- review sintropher studie Read more!

Sintropher onderzoek

by A Goeman 0 comments
Sintropher Sintropher: OV-verbinding Nijmegen – Kleve – Weeze. 1. Aanleiding Op 28 februari 2008 is in de Stadsregioraad het Masterplan Openbaar Vervoer vastgesteld. Het Masterplan Openbaar Vervoer is voortgekomen uit het Regionaal Plan en de Regionale Nota Mobiliteit. Een van de ambities uit het Masterplan Openbaar Vervoer is de reactivering van het spoortraject Nijmegen – Kleve. De Stadsregio Arnhem Nijmegen en ProRail hebben onderzoek laten uitvoeren naar reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve en doortrekking richting vliegveld Weeze. Ze hebben voor dit onderzoek aansluiting gevonden bij het Europese project Sintropher. Sintropher heeft als doel bij te dragen aan het ontwikkelen van duurzame oplossingen om de bereikbaarheid van semi-landelijke regio’s en gebieden aan de rand van nationale grondgebieden te verbeteren. Zie voor meer informatie www.sintropher.eu. Op donderdag 17 maart 2011 zijn de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. Zie hiervoor het document onderaan deze pagina. 2. Waarom? Er is steeds meer behoefte aan een spoorverbinding richting Kleve. Hier zijn verschillende redenen voor te noemen. Aanleiding Er wonen steeds meer Nederlanders over de grens in Duitsland. Dat levert een stijgende grensmobiliteit op.  De HAN en de Radboud Universiteit Nijmegen trekken steeds meer Duitse studenten. In Kleve is een nieuwe Hochschule in ontwikkeling die […] Read more!

Haalbaarheidsonderzoek Reactivering: TU Delft

by A Goeman 0 comments
Studenten aan de TU Delft hebben in het kader van de opleiding Rail Systems Engineering onderzoek gedaan naar de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve. Download het rapport: Haalbaarheidsonderzoek TU Delft – juni 2003 (PDF) Read more!

Haalbaarheidsonderzoek voortgang Röhr – AVG

by A Goeman 0 comments
In het kader van het Euregio Rhein Waal Project is onderzoek uitgevoerd door Gustav F. Röhr en AVG adviesgroep inzake de reactivering van de spoorlijn tussen Nijmegen en Xanten (Duisburg). Download hier het voortgangsrapport: Haalbaarheidsonderzoek Röhr (Duits) – voortgang, februari 1998 (PDF) Read more!

Haalbaarheidsonderzoek Röhr – AGV 1997

by A Goeman 0 comments
Eindrapport van Gustav F. Röhr en AGV Adviesgroep inzake onderzoek naar de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Xanten. Download hier het rapport: Haalbaarheidsonderzoek Röhr (Duits) – oktober 1997 (PDF, 24MB) Read more!