Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Nieuws op VIEV.eu


Project Keizerlijn wordt uitgevoerd door de Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail)Vervoer, afgekort VIEV. Op de website van VIEV is naast het nieuws over de Keizerlijn meer informatie te vinden over grensoverschrijdend vervoer en de verenigingsactiviteiten.

Bezoek VIEV.eu voor meer informatie!

Arriva ziet brood in spoorlijn naar Kleef

door A Goeman in Nieuwsitems Comments: 0 tags: Nijmegen-Kleve

Vervoerder Arriva onderzoekt de mogelijkheden om op de lijn Nijmegen – Kleef te gaan rijden.

DOOR STEPHEN FRIEDRICHS, GELDERLANDER-NIJMEGEN

Een langgekoesterde wens, zo noemt vervoerder Arriva de reactivatie van de spoorlijn Kleef. De vervoersmaatschappij onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart, maar benadrukt dat het een project voor de lange termijn zal worden.

Daarmee komt reactivatie van de in 1991 opgeheven spoorlijn wel weer een stuk dichterbij, stelt Maurice Niesten. Hij is voorzitter van de Vereniging van Innovatief Euregionaal Vervoer (VIEV) en legde in november van het vorige jaar, tijdens een congres over treinverkeer tussen Nederland en Duitsland, de eerste contacten met Arriva.

“Ik vertelde Frank van Setten, directeur bij Arriva, over het spoorlijntje naar Kleef. Wat ons betreft is er meer dan genoeg potentie om een doorstart te maken. Er is nu veel meer grensverkeer dan 25 jaar geleden. Uit recente onderzoeken is gebleken dat de lijn rendabel kan worden, zeker als deze wordt doorgetrokken naar Düsseldorf. Arriva exploiteert met ingang van december van dit jaar ook de Maaslijn ( Roermond, SF). Dit ligt in het verlengde. Van Setten reageerde erg enthousiast.”

Tot voor kort reden er treinen van Arriva over het grensoverschrijdende traject tussen Groningen en het Duitse Leer, maar daar kwam begin december 2015 een abrupt einde aan. Als gevolg van een kapotte spoorbrug is het traject voor in ieder geval de komende vijf jaar niet bruikbaar. “Dat houdt onder meer in dat Arriva treinstellen beschikbaar heeft”, weet Niesten. “Lichte treinen, die zowel in Nederland als Duitsland op het spoor mogen. Perfect voor de spoorlijn Kleef.”

Arriva bevestigt desgevraagd dat exploitatie van dat tracé ‘een langgekoesterde wens’ is:

“We onderzoeken mogelijkheden tot reactivatie van opgeheven spoorlijnen, waaronder die tussen Nijmegen en Kleef. Door de huidige staat van het spoor is het overigens niet zo dat er op korte termijn al treinen kunnen rijden. Het materiaal dat normaliter tussen Groningen en Leer rijdt, gaan we elders onderbrengen.”

De provincie Gelderland vindt de spoorlijn nu geen prioriteit, laat een woordvoerster weten. “Er zijn andere trajecten die op dit moment de volle aandacht krijgen. Daarnaast worden de potjes met geld voor het openbaar vervoer steeds kleiner, dat maakt het er niet makkelijker op.” Toch gloort er hoop: “Meerdere partijen hebben zich bij ons gemeld voor de spoorlijn. In de toekomst zou het daarom zomaar eens een prioriteit kunnen worden.”

De gemeenten Nijmegen, Kleef en Kranenburg hebben eerder al aangegeven een reactivatie van het traject toe te juichen.

BRON: De Gelderlander
FOTOBRON: Bert Beelen

Steeds meer bijval voor lightrailverbinding Nijmegen-Kleef

door A Goeman in Nieuwsitems Comments: 0 tags: bijval, gelderlander

Vandaag wordt er in de Gelderlander aandacht besteedt aan de spoorlijn Nijmegen-Kleve. Een uitgebreid artikel is te lezen in de krant. Op de website van de Gelderlander een korter stuk:

Lees hier het artikel.

Tussen Spoorfietsen en Luchtfietsen.


Een kritische beschouwing van het debat rond de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve.

Download het rapport. (PDF)

In deze casestudy wordt de besluitvorming rond de reactivering van de spoorlijn Nijmegen–Kleve tussen 2008 (classificatie van reactivering als prioriteitsproject in het Euregionaal mobiliteitsplan6) en heden kritisch tegen het licht gehouden. Allereerst wordt ingegaan op het belang van de verbinding voor de Euregio. Vervolgens worden de huidige stand van zaken en de achtergrond van de plannen onderzocht. Ten derde staat een oriëntatie op verschillende alternatieven voor de reactivering centraal. Tot slot gaat men in op genomen besluiten en ingenomen standpunten. Na deze uiteenzetting ontstaat een kritisch beeld van de besluitvorming met een scherpe Nederlands-Duitse tegenstelling.

Projectplan Keizerlijn


Keizerlijn in de Gelderlander

door A Goeman in Uncategorized Comments: 0

Artikel over de Keizerlijn in de Gelderlander van vanochtend. Teleurstellend om deze visie van de Stadsregio te lezen, al zijn de laatste twee zinnen van het artikel enigszins lachwekkend doordat betreffend onderdeel van de Keizerlijnplannen juist een grensoverschrijdende buslijn betreft. Hopen op meer ambitie van provincie Gelderland, welke de zeggenschap heeft over openbaar vervoer in de regio vanaf 1 januari 2015.

krant 14maart14

Persbericht Keizerlijn 12 feb. 2014

door A Goeman in Nieuwsitems Comments: 0 tags: keizerlijn, persbericht

Keizerlijn heeft een nieuw persbericht uitgegeven, lees hier het hele bericht.

Keizerlijn in de krant

door A Goeman in Uncategorized Comments: 0

Er is weer een artikel verschenen over Keizerlijn in de krant van vandaag.

keizerlijn jan2014

Stadsregio: Beslisdocument Nijmegen – Kleve


In het Bestuurlijk Overleg van 30 augustus 2013 is besloten tot het opstellen van een beslisdocument met betrekking tot het dossier Nijmegen – Kleve. In dit document wordt toegewerkt naar een aantal conclusies over de spoorlijn. De conclusies uit het BO worden voorgelegd aan de Stadsregioraad. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, indien gewenst, voor de afzonderlijke gemeenten het beslisdocument voor te leggen aan de eigen gemeenteraden. Dit beslisdocument kent als bijlage het opgestelde position paper, dat door de direct betrokken bestuurders van de gemeenten Nijmegen, Groesbeek, Kranenburg en Kleve en de Stadsregio Arnhem Nijmegen is besproken.

Download hier het document: Beslisdocument Stadsregio – oktober 2013 (PDF)

Second opinion ‘Quickscan kostenraming Sintropher’


ARCADIS Nederland BV is gevraagd de kwaliteit van de beschikbare kostenramingen van Sintropher middels een second opinion inzichtelijk te maken. Download hier het verslag: Kostenraming Arcadis – augustus 2011