Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Steeds meer bijval voor lightrailverbinding Nijmegen-Kleef

door A Goeman in Nieuwsitems Comments: 0 tags: bijval, gelderlander

Vandaag wordt er in de Gelderlander aandacht besteedt aan de spoorlijn Nijmegen-Kleve. Een uitgebreid artikel is te lezen in de krant. Op de website van de Gelderlander een korter stuk:

Lees hier het artikel.

Tussen Spoorfietsen en Luchtfietsen.


Een kritische beschouwing van het debat rond de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve.

Download het rapport. (PDF)

In deze casestudy wordt de besluitvorming rond de reactivering van de spoorlijn Nijmegen–Kleve tussen 2008 (classificatie van reactivering als prioriteitsproject in het Euregionaal mobiliteitsplan6) en heden kritisch tegen het licht gehouden. Allereerst wordt ingegaan op het belang van de verbinding voor de Euregio. Vervolgens worden de huidige stand van zaken en de achtergrond van de plannen onderzocht. Ten derde staat een oriëntatie op verschillende alternatieven voor de reactivering centraal. Tot slot gaat men in op genomen besluiten en ingenomen standpunten. Na deze uiteenzetting ontstaat een kritisch beeld van de besluitvorming met een scherpe Nederlands-Duitse tegenstelling.